SlooOW Recreatieve Natuurloop 2024

Informatie over de SlooOW Natuurloop op 11 mei 2024

Deze natuurloop loopt door de ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere en wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden. De organisatie is nu in handen van Roparunteam Lelystad, welke voorgaande jaren ook al hand- en spandiensten verrichtte. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Roparun.

Voor de recreatieve loper bestaat er dit jaar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de 5 km of 10 km loop die in het Hollandse Hout wordt uitgezet. Inschrijving kan zowel online als aan de start worden geregeld. De kosten hiervoor zijn € 9,-.

Inschrijfformulier