OVER DE ROPARUN

Roparun

Het team Ropunteam Flevoland doet ook dit jaar mee aan de Roparun met team 197. Bij dit jaarlijkse evenement rennen de deelnemers in estafette van Parijs of Hamburg naar Rotterdam, ruim 530 kilometer. Ons team zou dit jaar uit Hamburg vertrekken, maar de Roparun blijft dit jaar in Nederland. We vertrekken dus met zijn allen vanaf vliegveld Twente. Met deze prestatie halen wij geld op voor een goed doel: de verhoging van de levenskwaliteit van kankerpatiënten.

Wat is de Roparun?

Het evenement Roparun is voortgekomen uit een weddenschap tussen twee atleten begin jaren ‘90. Zij renden met een aantal teams van Rotterdam naar Parijs, vandaar de naam. De doelstelling was vanaf dag één: het ophalen van geld voor een goed doel. Sinds de eerste editie van de Roparun is al circa € 73 miljoen bijeengelopen.

Op www.roparun.nl is een overzicht te vinden van de doelen die de Roparun ondersteunt. De Stichting Roparun heeft op 1 augustus 2006 het CBF-Keur ontvangen. Dit betekent dat een donateur erop kan vertrouwen dat er verantwoord met zijn gift wordt omgegaan. Onder sponsoren is een overzicht te vinden van de bedrijven en particulieren die ons team al een donatie, financieel of in natura, hebben toegezegd.

Wanneer?

Ook in 2024 vindt Roparun plaats tijdens het Pinksterweekend: van zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei.

Wie maakt deel uit van het team?

Een Roparun-team bestaat uit maximaal acht lopers. Zij lopen ieder gemiddeld zo‘n 65 kilometer, meer dan 1½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit vier tot zes fietsers en nog vele begeleiders: chauffeurs, verzorgers, cateraars en organisatie. Ook de reservelopers hebben een belangrijke rol. Zij doen mee aan de intensieve 20 weken (4x per week) trainen en staan klaar als een loper onverhoopt mocht uitvallen in de voorbereiding.

Onder Team 197 vertellen onze teamleden waarom zij zich hebben aangemeld als deelnemer en stellen zij zich aan u voor.

Roparunjaren 2019 – 2021

Vanaf 1 oktober 2019 is er een nieuwe Roparun-jaargang gestart. Rond de jaarwisseling wordt de wereld echter overvallen door het coronavirus en in maart 2020 dringt het ook door in de Nederlandse samenleving.
Het maakt dat naast alle problemen die mensen persoonlijk raken ook alles wat te maken heeft met Roparun niet meer normaal kan plaatsvinden en er steeds in balans met de situatie gekeken wordt wat er nog wel mogelijk is.
Zeker na de vaccinaties zijn evenementen weer meer op gang gekomen en hebben we (eindelijk) in het najaar van 2021 een bijzondere Roparun kunnen lopen; weliswaar ingekort en geheel in Nederland, maar toch.

Met dit document (Presentatie financieel resultaat 2019 – 2021) verantwoorden wij ons financieel en geven wij weer welke bijdragen wij hebben kunnen leveren aan de mooie doelstellingen van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’

Meer weten over Roparun?

Bekijk de website van Roparun als u meer wilt weten over wat de Roparun inhoudt en waar zij zich voor inzetten. U kunt ook de resultaten en opbrengsten van Roparun tot nu toe bekijken!

Team Flevoland, wie zijn dat?

Het Flevolandse team van 2 ploegen van 4 lopers en een support crew van maar liefst 16 mannen en vrouwen! Zonder onze toppers was dit niet mogelijk geweest, lees gerust over wie er mee doen en waarom zij de Roparun zo belangrijk vinden.

Laatste nieuws