Flevorun 2023 vindt plaats op 22 april!

De Flevorun 2023 op 22 april 2023

In 2022 is de eerste Flevorun georganiseerd door het Roparunteam gelopen. Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de doelen van Roparun en om te oefenen voor de Roparun. Deze eerste versie is goed bevallen, maar we willen graag doorgaan. De uitdaging voor ons is een loop te ontwikkelen die voor meerdere teams aantrekkelijk is, qua organisatie niet te ingewikkeld is om eraan mee te doen en ookaandacht weet te genereren voor de doelen van Roparun.


Flevorun 2023

Dit jaar sluiten we aan bij een initiatief van Rotary Nederland. Samen organiseren wij een estafette op 22 april. De estafette van Rotary van Lelystad naar Dronten is vrij van opzet: veel aandacht natuurlijk voor het jubileum van Rotary, maar ook –zoals gebruikelijk – ruime aandacht voor maatschappelijke doelen. Wij sluiten met onze Flevorun daarbij aan. Ook wij starten in Lelystad en lopen – samen met Rotary – onze eigen estafette met begeleidende fietsers naar Dronten. Na een korte pauze gaat de Flevorun door naar Emmeloord of zelfs weer naar Lelystad. De kortere route – eindigend in Emmeloord – zou interessant kunnen zijn voor (bedrijfs)teams uit de NOP, die mee hebben gedaan aan de 12-dorpenloop; die een uitdaging mooi vinden, maar een aankomst rond 21.00 uur in Emmeloord wel genoeg vinden. Teams die graag willen oefenen voor de Roparun kunnen doorlopen en – na middernacht – finishen in Lelystad.

Onderweg
De start in Lelystad om 14.00 uur wordt muzikaal omlijst en na bemoedigende woorden gaat iedereen op pad. Ongeveer twee uur later komen we aan in Dronten. Na een break van een half uur in Dronten gaan de deelnemers van Flevorun rond 16.30 uur verder via Kampen richting Emmeloord. Onderweg naar Emmeloord maken we nog afspraken in Kampen en Ens om teams de mogelijkheid te bieden even een korte sanitaire stop te houden.

Aangekomen in Emmeloord bij de AV NOP krijgen de deelnemers van de Flevorun een smaakvolle pastamaaltijd en is er gelegenheid om even met elkaar bij te praten.

Voor degenen die Lelystad als finish hebben gekozen volgt dan nog een routedeel in nachtelijke duisternis. Vanwege de veiligheid is het verplicht dat deelnemers allen zijn voorzien van een functionerend verlicht veiligheidsvest. Zonder een dergelijk vest mag het team zich niet op de weg begeven.

De Flevorun eindigt rond 02.00 uur achter het Provinciehuis in Lelystad. Met het Inloophuis worden afspraken gemaakt om daar even binnen te komen en af te ronden. Ook voor dit traject maken we afspraken in Nagele en Swifterbant om deelnemers weer de mogelijkheid te bieden voor een sanitaire stop onderweg.

Nog wat praktische zaken
Deze samenvatting wordt gebruikt om met partners in gesprek te gaan en naar andere teams toe informatie te kunnen geven. Uiteindelijk zal er nog aan de deelnemende teams een informatieboekje worden uitgereikt met aanwijzingen en digitaal de te lopen route.
Wel is het goed om te weten dat het lopen van de route in estafettevorm plaatsvindt. Een team bestaat op de route uit 4 lopers en 2 begeleidende fietsers. Voor hen geldt:
4 lopers wisselen elkaar steeds af;

iedere loper loopt 1500 tot 2000 meter (naar keuze van het team) per keer;

de loper op de weg wordt begeleidt door een fietser voor en een fietser achter (veiligheid);

bij dit groepje rijdt een auto mee met chauffeur, navigator en veelal de overige drie lopers;

soms is een deel van de route niet voor auto’s opengesteld en dan zal dat deel gelopen worden in een vorm van runbikerun; daarbij zijn één of meer extra lopers ook op de fiets op de route en rouleren zij als lopers totdat de auto zich weer bij de lopers en fietsers kan voegen.

Als een team bestaat uit 4 lopers en 2 fietsers, dan kunnen zij de route in estafette van Lelystad via Dronten naar Emmeloord lopen. Zij lopen dan ongeveer 70 km. Hebben zij 2 subteams en in totaal 8 lopers dan hebben zij ook de mogelijkheid om te kiezen voor een Flevorun die doorgaat tot Lelystad. Met het extra aantal lopers kan immers de route worden opgedeeld en blijft de opgave per loper beperkt tot ongeveer 15 tot 18 kilometer. Naast de lopers en fietsers zullen teams ook hun eigen ondersteuning moeten organiseren: vervoer van en naar start, finish en eventueel onderweg en ook catering en andere verzorging op de route. Als organisatie van Flevorun zorgen wij voor een warme maaltijd in Emmeloord en locaties onderweg voor en sanitaire stop.

Voor de kosten van de organisatie, het beschikbaar stellen van een warme maaltijd in Emmeloord en het bijdragen aan de doelen van Roparun vragen wij van deelnemende teams een bijdrage van € 200 per team. Natuurlijk mogen deelnemende teams ook een hoger bedrag overmaken: alle bijdragen zullen na aftrek van kosten volledig ten goede komen van Roparun. Uiterlijk 10 april ontvangen wij graag de opgave van het team:

  • naam van het team en contactpersoon/contactgegevens
  • route Lelystad-Emmeloord of route Lelystad-Emmeloord-Lelystad
  • aantal deelnemers: lopers, fietsers en ondersteuners
  • toezegging financiële bijdrage

Na ontvangst van de opgave(n) krijgen de teams een factuur voor de toegezegde bijdrage en ongeveer 10 dagen voor de Flevorun alle relevante gegevens die nodig zijn voor een succesvolle Flevorun. Zijn er nu al nieuwsgierige of brandende vragen, bel of mail dan naar mij.

Peter Klooster Roparunteam Flevoland 06 45334968 penningmeester@roparunteamflevoland.nl

En voor uitgebreidere informatie: Opzet van Flevorun 2023 – concept 31-1

SlooOW NATUURLOOP en SlooOW KIDSRUN 2023

zaterdag 13 mei 2023

Inschrijven voor de SlooOW Natuurmarathon 2023 >

Inschrijven voor de SlooOW Kidsrun 2023 >

Inschrijven voor de SlooOW Natuurloop 2023 >

Deze natuurloop en marathon lopen door de ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere en wordt dit jaar voor de 13e keer gehouden. De organisatie is in handen van Roparunteam Flevoland. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Roparun.

De natuurloop bestaat uit 3 onderdelen. De kidsrun over een afstand van 2 km. een natuurloop naar keuze uit 5 of 10 km. en een volledige natuurmarathon.

Geheel in tegenstelling tot de tendens van groeiende deelnemersaantallen bij veel marathons, wil de SlooOW Natuurmarathon kleinschalig en eenvoudig blijven met een maximum van 75 teams. De SlooOW Natuurmarathon laat zich dus zeker niet kenmerken door entertainment, verzorgingsposten en ander vermaak op het parcours. Maar dat is ook niet nodig, want iedere deelnemer mag 42 kilometer lang een persoonlijke verzorger meenemen op de fiets.

Lopers die de afstand wel heel lang vinden hebben de mogelijkheid om deze marathon als duo te volbrengen; loper en fietser ‘ verdelen’ dan de afstand en lopen bij toerbeurt een zelf te bepalen aantal kilometers. Al met al levert dit een gemêleerd gezelschap op bij de start om 10 uur ’s ochtend bij watersportvereniging Het Bovenwater aan de Uilenweg (naast camping ’t Oppertje).

De kosten zijn €27.50 per team ( sololoper + begeleider of duo ) en is inclusief lunch! Inschrijving vindt uitsluitend plaats via het bijgevoegde formulier en is mogelijk tot de dag van de loop.

Voor de recreatieve loper bestaat er dit jaar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de 5 km of 10 km natuurloop die in het Hollandse Hout wordt uitgezet. Inschrijving kan zowel online als aan de start worden geregeld. Dat kan op de locatie vanaf 9.00u tot aan de start om 10.30u. De kosten hiervoor zijn € 7,50.

Tenslotte wordt dit jaar voor de derde keer een kidsrun gehouden, de SlooOW Kidsrun ! Voor deze mini-versie  – voorafgaand aan de SlooOW Natuurmarathon – kan er door de jeugd gekozen worden voor een afstand van 2 km! Kids in de leeftijd van 7-12 jaar (basisschoolleeftijd) zijn van harte welkom.

Ook hiervoor kun je je online inschrijven, maar ook ter plekke. Dat kan op de locatie vanaf 9.00u tot aan de start om 9.45. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,–  per deelnemer. Ook deze opbrengst gaat uiteraard naar het goede doel. En… natuurlijk krijgen alle deelnemers na afloop een mooie medaille.

We hopen op een grote opkomst voor ons goede doel: die kankerpatiënten waarvoor geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd, maar waarvoor wij juist in die fase wat willen betekenen.

Geregistreerde tijden deelnemers editie 2022 >

Bekijk de foto reportage over 2022! >

Geregistreerde tijden deelnemers editie 2021 >

Bekijk de foto reportage over 2021! >

Kompassieloop

7 oktober 2023

Coming Soon: De Kompassieloop. In samenwerking met Inloophuis Passie organiseren we een verrassende wandeling door Lelystad. Met bijzonder gebouwen en locaties. Zet 7 oktober 2023 vast in uw agenda.

Dé Roparun Talkshow

zaterdag 24 april 2022

Nog maar een paar nachtjes slapen!

Weet u wat de Roparun is ? Waarom we het doen ? En wat U kunt doen ? Op zondag 24 april organiseren we samen met het bestelplatform EetSmakelijk een online talkshow. Daarin praten we met teamleden, sponsoren maar ook met mensen en instellingen die een bijdrage van de Roparun hebben gekregen. En natuurlijk …er is een on-line veiling, U kunt live doneren (en wie weet bellen we U dan) en we laten mooie beelden van onze runs zien.

Binnenkort meer informatie op onze speciale Talkshow Pagina: https://roparunteamflevoland.nl/live/

Benefietconcert Boeierband

zondag 15 mei 2022

Op Zondag 15 mei organiseert Roparunteam Flevoland in samenwerking met Boer Kok en de Boeierband een uniek benefietconcert onder het motto: Proef de Polder!

De Boeierband is een akoestische band die met veel enthousiasme melodieuze popcovers meerstemmig ten gehore brengt.

De band is ooit ontstaan in de wijk de Boeier in Lelystad.  Muzikale buren met een passie voor muziek. Inmiddels wonen de leden verspreid over Lelystad en zelfs buiten Lelystad, maar de passie voor muziek is onverminderd. Geniet van Anton, Bob, Paul, Eric en Lizette!

Het concert vindt plaats op het erf van Boerkok,  Meerkoetenweg 9 te Lelystad. Boerkok, waar de boer kookt en de kok boert.  Boerkok is een  uniek lokaal gezicht met een Flevolandse identiteit.  Op hun erf doen ze wat ze zo graag doen: met de poten in de klei staan, met hun ziel en zaligheid koken, de smaak van Flevoland laten proeven, verhalen vertellen, bijeenkomsten organiseren en verbindingen leggen. Bij Boerkok kom je thuis.

Het programma ziet er als volgt uit:

15:00 – Zaal open
15:30 – Aanvang Concert
16:15 – Pauze
16:45 – Vervolg Concert
17:30 – Eind Concert
18:00 – Einde middag

De entree bedraagt € 12,50. Voor € 29,50 kunt u genieten van een all-in pakket: entree, 2 consumpties naar keuze en een aan tafel per persoon geserveerde polderproef: een selectie van 6 heerlijke Flevolandse hapjes , gemaakt met ingrediënten van de buren boeren van Boerkok.

Aansluitend is het natuurlijk gezellig om heerlijk bij Boerkok te dineren. Hiervoor kan via Boerkok rechtstreeks (organisatie@boerkok.nl ) gereserveerd worden. Kijk voor meer informatie op: https://www.boerkok.nl/