Zeearend broedt midden op de route van de natuurloop

Medio februari worden we opgeschrikt met het bericht dat in het Hollandse Hout een wandelpad is afgesloten vanwege een broedend zeearendenpaar. Er is een omleidingsroute ingesteld. De maatregelen zijn volgens Staatsbosbeheer genomen in een straal van 500 meter rond het nest. Bij het nest is ook een bewakingscamera geplaatst om verstoring te voorkomen. De maatregelen blijven tot juli van kracht, dan is het einde van het broedseizoen.

Broedende zeearenden komen in de Oostvaardersplassen en andere delen van de provincie al langer voor. Maar het is de eerste keer dat de zeearenden een nest in het bos bouwen. De dieren zaten eerder in een boom in het moeras, maar die boom is omgewaaid. Nu hebben ze gekozen voor een mooie boom in het Hollandse Hout.

Een licht gevoel van paniek bekruipt ons, want wij hebben net de routes bepaald en de vergunning aangevraagd voor de Natuurloop. Gelukkig blijkt na een rondgang door het bos dat het meevalt: mevrouw en meneer Zeearend hebben een fantastische locatie gekozen: midden in de verste ronde van de 10 km, maar zodanig dat onze routes gewoon gebruikt kunnen worden. Nu maar hopen dat hun bouwproject slaagt en zij binnenkort kunnen broeden op één of twee eieren. Wordt vervolgd.