SlooOW Natuurmarathon 2024

Informatie over de SlooOW Natuurmarathon

In het kort:

  • 42km rondom de Oostvaardersplassen, als duo- of sololoper
  • Starten vanaf watersportvereniging Het Bovenwater in Lelystad
  • Zaterdag 11 mei 2024 starten we om 10:00 uur

Deze marathon loopt door de ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere en wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden. De organisatie is nu in handen van Roparunteam Lelystad, welke voorgaande jaren ook al hand- en spandiensten verrichtte. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Roparun.

Geheel in tegenstelling tot de tendens van groeiende deelnemersaantallen bij veel marathons, wil de SlooOW-Natuurmarathon kleinschalig en eenvoudig blijven met een maximum van 75 teams. De SlooOW Natuurmarathon laat zich dus zeker niet kenmerken door entertainment, verzorgingsposten en ander vermaak op het parcours. Maar dat is ook niet nodig, want iedere deelnemer mag 42 kilometer lang een persoonlijke verzorger meenemen op de fiets.

Lopers die de afstand wel heel lang vinden hebben de mogelijkheid om deze marathon als duo te volbrengen; loper en fietser ‘ verdelen’ dan de afstand en lopen bij toerbeurt een zelf te bepalen aantal kilometers. Al met al levert dit een gemêleerd gezelschap op bij de start om 10 uur ’s ochtend bij watersportvereniging Het Bovenwater aan de Uilenweg (naast camping ’t Oppertje).

De kosten zijn €30,00 per team (sololoper + begeleider of duo) en is inclusief lunch! Inschrijving vindt uitsluitend plaats via het bijgevoegde formulier en is mogelijk tot de dag van de loop.

Inschrijfformulier

Let op! Het inschrijfgeld a €30,00 is inclusief lunch voor beide teamleden.